Zaproszenie na Konferencję 2015 Zaproszenie na Konferencję 2015

KONFERENCJA O ZATRUDNIANIU OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

20 października 2015 r. w godzinach 10:00-14:30 w sali iławskiego kinoteatru „Pasja” odbędzie się konferencja pt. „Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością intelektualną – wspólne wyzwania”. Organizatorem spotkania jest Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Iławie oraz iławski Warsztat Terapii Zajęciowej. Podczas konferencji omawiane będą różne formy wspierania aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Według badań przeprowadzonych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) około 1 % całej populacji stanowią osoby z niepełnosprawnością intelektualną (ONI). Pojęcie niepełnosprawności intelektualnej jest szerokie ze względu na jego zróżnicowane stopnie,

a także ze względu na towarzyszące mu zazwyczaj inne dysfunkcje (np. zaburzenia sprawności motorycznej, zachowania, motywacji). Głównym problemem w niepełnosprawności intelektualnej są trudności w rozumieniu oraz uczeniu się z wykorzystaniem pamięci i myślenia logicznego. Osoby z tego rodzaju niepełnosprawnością mają zatem poważne trudności z funkcjonowaniem w rolach życiowych, w tym z podejmowaniem aktywności zawodowej. W Polsce, jak i naszym mieście, jest ona na bardzo niskim poziomie.

Praca odgrywa bardzo ważną rolę w życiu człowieka. Dzięki niej możemy nie tylko zaspokajać swoje potrzeby materialne, ale i rozwijać się, realizować własne marzenia, spełniać zawodowe ambicje. Wykluczenie z rynku pracy jest szczególnie bolesne. Pozbawia nas podstawowego źródła utrzymania, statusu społecznego, kontaktów zawodowych, przyjaźni…

Wiele osób z niepełnosprawnością także potrzebuje realizować się w poprzez aktywność zawodową. Doświadczenia pokazują, że przy odpowiednim wsparciu, w odpowiednich warunkach ONI pracować, długotrwale utrzymywać się w zatrudnieniu. Przykłady wspierania ich w funkcjonowaniu na rynku pracy będą właśnie przedmiotem konferencji, na którą organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych.

PROGRAM KONFERENCJI

9:30 - 10:00               rejestracja uczestników

10:00 - 10:30             powitanie i wprowadzenie do tematu konferencji -
prezentacja filmu pt. „Mam takie poukładane życie”

10:30 - 12:30             wystąpienia prelegentów:

  • Zakład Aktywności Zawodowej w Biskupcu - Mariusz Iljasiuk
  • Spółdzielnia Socjalna EKO-WYMIATACZE w Elblągu - Elżbieta Zaradkiewicz
  • Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną DZWONI w Warszawie – Monika Zakrzewska    

 12:30 - 13:00                     przerwa kawowa

 13:00 - 14:00                     panel dyskusyjny z udziałem prelegentów

14:00 - 14:15                      podsumowanie i zakończenie konferencji

Zadanie dofinansowane ze środków Gminy Wiejskiej Iława.

 

Osoba do kontaktu:

 

Magdalena Wróblewska, tel. 89 649 79 49, kom. 608 671 729


dodano 2015-10-14

Rozlicz PIT z PITax.pl