Rehabilitacja i terapia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Zespole Rehabilitacyjno-Terapeutycznym. Rehabilitacja i terapia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Zespole Rehabilitacyjno-Terapeutycznym.

Rehabilitacja i terapia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Zespole Rehabilitacyjno-Terapeutycznym.

 

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Iławie od 01.04.2016 r. do 30.11.2016 r. na zlecenie Gminy Miejskiej Iława oraz  Gminy Wiejskiej Iława realizuje zadanie pn. ”Wsparcie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania".

W ramach realizowanego  zadania oferujemy:

·         prowadzenie terapii i rehabilitacji dla  dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością,

·         częściową refundację kosztów dojazdu na zajęcia dla podopiecznych z terenu Gminy Iława,

·         organizację spotkań integracyjnych m.in.: Dnia Dziecka i Andrzejek.

Zajęcia w ramach prac Zespołu Rehabilitacyjno –Terapeutycznego skierowane są do dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej od 3  do 24. r.ż.

Warunkiem skorzystania z oferowanego wsparcia jest okazanie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność tj. orzeczenia o niepełnosprawności.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 1500-1800
w budynku PSOUU Koło w Iławie przy ul. 1 Maja 5A.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w zadaniu zapraszamy do kontaktu: tel. 505 075 931 lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. 1 Maja 5A w Iławie.

 

 

                  

 

Zadanie pn. „Wsparcie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania” zostało dofinansowane ze środków Gminy Miejskiej Iława i Gminy Wiejskiej Iława


dodano 2016-05-17

Rozlicz PIT z PITax.pl