Jubileusz 10-lecia Zespołu Rehabilitacyjno-Terapeutycznego Jubileusz 10-lecia Zespołu Rehabilitacyjno-Terapeutycznego

Dnia 5 kwietnia 2016r. Zespół Rehabilitacyjno – Terapeutyczny przy Polskim Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Iławie obchodził Jubileusz 10-lecia działalności. Z tej okazji odbyła się uroczystość dla beneficjentów i ich rodzin, pracowników, przyjaciół Stowarzyszenia oraz przedstawicieli lokalnej władzy.

Kierownik podsumował pracę i działania Zespołu na przestrzeni minionej dekady. Zaproszeni goście złożyli nam gratulacje i podziękowania za pracę na rzecz dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej życząc pomyślności w realizacji dalszych przedsięwzięć. Po części oficjalnej wszyscy zgromadzeni udali się na jubileuszowy tort oraz poczęstunek.

 

Mamy nadzieję, że swoją działalnością oraz inicjatywami będziemy mogli wspierać naszych podopiecznych przez kolejne dziesięć lat J

 

 

 

 


dodano 2016-04-07

Rozlicz PIT z PITax.pl