PSOUU Koło w Iławie wśród ponad 100 beneficjentów 23. edycji „Reklamy Dzieciom” PSOUU Koło w Iławie wśród ponad 100 beneficjentów 23. edycji „Reklamy Dzieciom”

Ponad 100 organizacji dostało pieniądze w 23 edycji charytatywnej akcji „Reklama Dzieciom” organizowanej przez TVP, która przyniosła 1,48 mln złotych. Dochód z akcji został w całości podzielony między ubiegające się o pomoc instytucje, stowarzyszenia i fundacje, które na co dzień wspierają najbardziej potrzebujące chore dzieci.

Wśród beneficjentów 23 edycji znalazło się także nasze stowarzyszenie czyli PSOUU Koło w Iławie z inicjatywą skierowaną do dzieci do 3 r.ż. zagrożonych niepełnosprawnością.

Specjalny charytatywny blok reklamowy został wyemitowany w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, tuż po głównym wydaniu „Wiadomości”, a wpływy z niego zależały od oglądalności. Dzięki intensywnej kampanii promującej akcję, blok „Reklama Dzieciom” obejrzało prawie 4 miliony osób. Przychód z akcji wyniósł rekordowe 1,48 mln złotych (więcej o ponad 600 tys. zł niż rok wcześniej).

Dochód z akcji podzielono między te placówki, które zgodnie z zasadami złożyły do 31 grudnia 2015r. odpowiedni wniosek w Biurze Spraw Korporacyjnych Telewizji Polskiej.

Pieniądze trafią do tych, którzy pomagają systematycznie chorym dzieciom: stowarzyszeń, fundacji, specjalnych ośrodków wychowawczych, zespołów szkół specjalnych i instytucji opiekuńczych.


Nasze stowarzyszenie na pracę trzech specjalistów (lekarz specjalista rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuta diagnozujący i fizjoterapeuta realizujący) od sierpnia do końca roku otrzyma kwotę 9.200,00zł.

Dzięki tym środkom zachowamy ciągłość wsparcia jakie kierujemy do dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych, które nie ukończyły 3 r.ż.

 


dodano 2016-06-15

Rozlicz PIT z PITax.pl