„Kompleksowa pomoc dla rodzin dotkniętych niepełnosprawnością dziecka” „Kompleksowa pomoc dla rodzin dotkniętych niepełnosprawnością dziecka”

Kompleksowa pomoc dla rodzin dotkniętych niepełnosprawnością dziecka” to zadanie realizowane od 11 lipca 2016r. do 31grudnia 2016 roku przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Iławie przy wsparciu finansowym pochodzącym ze środków Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Jest to zadanie skierowane do rodziców i opiekunów prawnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej podopiecznych: Centrum wspierania Aktywności Osób Niepełnosprawnych, Zespołu Rehabilitacyjno – Terapeutycznego oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Głównym celem zadania jest niesienie pomocy rodzinom osób niepełnosprawnych poprzez:

  • Wsparcie psychologiczne realizowane poprzez: prowadzenie Grupy Wsparcia, która ma za zadanie wzmocnić rodziny w bieżącym radzeniu sobie z troskami, kłopotami dnia powszedniego,

  • prowadzenie Punktu Doradczo – Informacyjnego, realizowane przez prawnika i doradcę - dzięki działalności którego łatwiejszy będzie dostęp do poradnictwa prawnego i społecznego gdzie rodzice będą mogli korzystać z pomocy m.in. przy wypełnianiu wniosków i staraniu się o środki na rehabilitację, leczenie i specjalistyczny sprzęt, itp.

  • prowadzenie Punktu Wczesnej Interwencji, realizowane przez lekarza specjalistę rehabilitacji ruchowej oraz fizjoterapeutów - rodzice dzieci do 3 r.ż. (niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością) będą mogli zdiagnozować dziecko oraz skorzystać ze wskazówek i instruktażu niezbędnego do prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych.

Zaplanowane w ramach zadania działania przyczynią się do zwiększenia wiedzy i kompetencji rodziców zajmujących się na co dzień niepełnosprawnymi dziećmi. Zdobyta wiedza w dalszej perspektywie wpłynie na poprawę jakości życia całych rodzin dotkniętych niepełnosprawnością. W szerszym kontekście zadanie przyczyni się do ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego i poczucia izolacji osób niepełnosprawnych i ich rodzin w środowisku lokalnym.

Wszystkie działania w ramach realizacji zadania mają charakter bezpłatny.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w zadaniu zapraszamy do kontaktu: tel. 505 075 931 lub 89 649 79 49,

albo osobiście w siedzibie Stowarzyszenia – ul. 1 Maja 5A, w Iławie.

 

Zadanie pn. „Kompleksowa pomoc dla rodzin dotkniętych niepełnosprawnością dziecka” zostało dofinansowane ze środków Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.


dodano 2016-08-02

Rozlicz PIT z PITax.pl