Centrum Wspierania Aktywności Osób Niepełnosprawnych Centrum Wspierania Aktywności Osób Niepełnosprawnych

Centrum Wspierania Aktywności Osób Niepełnosprawnych” to zadanie realizowane od 01 sierpnia 2016r. do 31maja 2017 roku przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Iławie przy wsparciu finansowym pochodzącym ze środków Telewizji Polskiej S.A. w ramach akcji charytatywnej „Reklama Dzieciom 2015”

Jest to zadanie skierowane do dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością od pierwszych tygodni życia do 3 roku życia.

Głównym celem zadania jest niesienie pomocy rodzinom osób niepełnosprawnych poprzez:

  • prowadzenie Punktu Wczesnej Interwencji, realizowane przez lekarza specjalistę rehabilitacji ruchowej oraz fizjoterapeutów - rodzice dzieci do 3 r.ż. (niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością) będą mogli zdiagnozować dziecko oraz skorzystać ze wskazówek i instruktażu niezbędnego do prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych.

Zaplanowane w ramach zadania działania przyczynią się do zwiększenia wiedzy i kompetencji rodziców zajmujących się na co dzień niepełnosprawnymi dziećmi. Zdobyta wiedza w dalszej perspektywie wpłynie na poprawę jakości życia całych rodzin dotkniętych niepełnosprawnością. W szerszym kontekście zadanie przyczyni się do ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego i poczucia izolacji osób niepełnosprawnych i ich rodzin w środowisku lokalnym.

Wszystkie działania w ramach realizacji zadania mają charakter bezpłatny.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w zadaniu zapraszamy do kontaktu: tel. 505 075 931 lub 89 649 79 49,

albo osobiście w siedzibie Stowarzyszenia – ul. 1 Maja 5A, w Iławie.


dodano 2016-08-02

Rozlicz PIT z PITax.pl