Wspieranie Aktywności Osób Niepełnosprawnych 2017 Wspieranie Aktywności Osób Niepełnosprawnych 2017

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie od 18 kwietnia 2017 r. do 30 listopada 2017 r. na zlecenie Gminy Miejskiej Iława realizuje zadanie pn. ”Wspieranie Aktywności Osób Niepełnosprawnych".

Zadanie pn. „Wspieranie Aktywności Osób Niepełnosprawnych” obejmuje działania zwiększające samodzielność osób niepełnosprawnych poprzez działania ograniczające wykluczenie społeczne osób niepełnosprawnych (dzieci w wieku od pierwszych tygodni po urodzeniu do 3 r.ż.), wpływające na poprawę jakości ich życia.

Zadanie przewiduje prowadzenie kompleksowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji ruchowej (zarówno diagnoza – prowadzona przez uprawnionych fizjoterapeutów; jak i prowadzenie bieżącej rehabilitacji), w ramach dotacji planujemy sfinansować pracę fizjoterapeuty diagnozującego dzieci 0-3 r.ż.

W ramach realizacji zadania:

- udzielana będzie indywidualna pomoc specjalistyczna,

- dostarczanie wiedzy na temat dostępnych form aktywności, przysługujących form wsparcia instytucjonalnego, socjalnego itp.,

Beneficjentami ostatecznymi zadania będą dzieci do 3 roku życia, rodzice tych dzieci muszą przedstawić dokumentację medyczną wskazującą, że są one zagrożone niepełnosprawnością. Beneficjentami ostatecznymi zadania zostaną dzieci do 3 r.ż., których stan zdrowia może skutkować niepełnosprawnością, jeżeli szybko nie zostaną zdiagnozowane, pokierowane i nadzorowane.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w zadaniu zapraszamy do kontaktu:

 tel. 505 075 931 
lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia w Iławie przy ul. 1 Maja 5A.

 

-------------------------------------------------------------

Zadanie pn. „Wspieranie Aktywności Osób Niepełnosprawnych” zostało dofinansowane ze środków Gminy Miejskiej Iława.


dodano 2017-05-08

Rozlicz PIT z PITax.pl