Kompleksowa pomoc dla rodzin dotkniętych... Kompleksowa pomoc dla rodzin dotkniętych...

Kompleksowa pomoc dla rodzin dotkniętych niepełnosprawnością dziecka” to zadanie realizowane od 01 czerwca 2017r. do 31grudnia 2017 roku przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie przy wsparciu finansowym pochodzącym ze środków Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Jest to zadanie skierowane do rodziców i opiekunów prawnych podopiecznych: Zespołu Rehabilitacyjno – Terapeutycznego oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz do samych dzieci niepełnosprawnych w przedziale wiekowym 3 – 24 r.ż.

Głównym celem zadania jest niesienie pomocy rodzinom osób niepełnosprawnych poprzez:

  • Wsparcie specjalistyczne realizowane poprzez: prowadzenie Grupy Wsparcia, która ma za zadanie wzmocnić rodziny w bieżącym radzeniu sobie z troskami, kłopotami dnia powszedniego,
  • prowadzenie Punktu Doradczo – Informacyjnego, realizowane przez prawnika i doradcę - dzięki działalności którego łatwiejszy będzie dostęp do poradnictwa prawnego i społecznego gdzie rodzice będą mogli korzystać z pomocy m.in. przy wypełnianiu wniosków i staraniu się o środki na rehabilitację, leczenie i specjalistyczny sprzęt, itp.
  • prowadzenie terapii z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną (3-24r.ż.)

Zaplanowane w ramach zadania działania przyczynią się do zwiększenia wiedzy i kompetencji rodziców zajmujących się na co dzień niepełnosprawnymi dziećmi. Zdobyta wiedza w dalszej perspektywie wpłynie na poprawę jakości życia całych rodzin dotkniętych niepełnosprawnością. W szerszym kontekście zadanie przyczyni się do ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego i poczucia izolacji osób niepełnosprawnych i ich rodzin w środowisku lokalnym.

Wszystkie działania w ramach realizacji zadania mają charakter bezpłatny.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w zadaniu zapraszamy do kontaktu: tel. 505 075 931 lub 89 649 79 49,

albo osobiście w siedzibie Stowarzyszenia – ul. 1 Maja 5A, w Iławie.

___________________________________

Zadanie pn. „Kompleksowa pomoc dla rodzin dotkniętych niepełnosprawnością dziecka” zostało dofinansowane ze środków Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.


dodano 2017-05-30

Rozlicz PIT z PITax.pl