Zadanie - Wsparcie dzieci i młodzieży... Zadanie - Wsparcie dzieci i młodzieży...

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie od 27.03.2018 r. do 30.11.2018 r. na zlecenie Gminy Miejskiej Iława realizuje zadanie pn. ”Wsparcie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania".

W ramach realizowanego zadania oferujemy:

  • prowadzenie terapii i rehabilitacji zajęcia prowadzone przez: logopedę, psychologa, fizjoterapeutów oraz terapeutów zajęć indywidualnych i grupowych 
  • organizację spotkań integracyjnych m.in.: Dnia Dziecka i Andrzejek.

Zajęcia w ramach prac Zespołu Rehabilitacyjno –Terapeutycznego skierowane są do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej od 3  do 24. r.ż.

Warunkiem skorzystania z oferowanego wsparcia jest okazanie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność tj. orzeczenia o niepełnosprawności.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 1500-1800
w budynku PSONI Koło w Iławie przy ul. 1 Maja 5A.

 

 Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w zadaniu zapraszamy do kontaktu:
tel. 505 075 931 
lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia przy 
ul. 1 Maja 5A Iławie.

Zadanie pn. "Wsparcie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania" zostało dofinansowane ze środków Gminy Miejskiej Iława.


dodano 2018-04-10

Rozlicz PIT z PITax.pl