Zadanie - Wsparcie dzieci i młodzieży... Zadanie - Wsparcie dzieci i młodzieży...

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie od 8 lutego 2018 r. do 30 listopada 2018 r. na zlecenie Gminy Wiejskiej Iława realizuje zadanie pn. ”Wsparcie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania".

W ramach realizowanego zadania oferujemy:

  • prowadzenie terapii i rehabilitacji dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością,
  • częściową refundację kosztów dojazdu na zajęcia dla podopiecznych z terenu Gminy Iława,
  • organizację spotkań integracyjnych m.in.: Dzień Dziecka, Andrzejki, itp.

Zajęcia w ramach prac Zespołu Rehabilitacyjno –Terapeutycznego skierowane są do dzieci     i młodzieży niepełnosprawnej od 3 do 24. r.ż..

Warunkiem skorzystania z oferowanego wsparcia jest okazanie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność tj. orzeczenia o niepełnosprawności.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku od 15.00 do 18.00 w budynku PSONI Koło  w Iławie przy ul. 1 Maja 5A.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w zadaniu zapraszamy do kontaktu:
tel. 505 075 931 lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia.

 

 

Zadanie pn. „Wsparcie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania” zostało dofinansowane ze środków Gminy Wiejskiej Iława


dodano 2018-04-10

Rozlicz PIT z PITax.pl