Komu pomagamy Komu pomagamy

Centrum Wspierania Aktywności Osób Niepełnosprawnych jest projektem skierowanym do środowiska dzieci niepełnosprawnych (prawnie i biologicznie) ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności, z terenu powiatu iławskiego i nowomiejskiego.
 
WARUNKI UCZESTNICTWA:
Bezpośrednimi beneficjentami zadania są dzieci niepełnosprawne (do 7 r.ż.), które ze względu na problemy zdrowotne posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie od lekarza.

Warunkiem przystąpienia uczestnika do zadania jest okazanie przez osobę zainteresowaną dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność prawną lub biologiczną dziecka, tj.:
- orzeczenia (legitymacji itp.) o niepełnosprawności lub
 - dokumentu medycznego

 Beneficjenci są zobowiązani także do wypełnienia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka.
 
Lista adresatów zadania ma charakter otwarty, to znaczy, że włączenie się osoby niepełnosprawnej do zadania, bądź rezygnacja z uczestnictwa może nastąpić w dowolnym momencie realizacji projektu.
 
Uczestnictwo w formach aktywizujących jest potwierdzane podpisem adresata (lub przedstawiciela prawnego) na liście obecności.
 
Zadanie "Wsparcie dzieci zagrożonych niepełnosprawnościa w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania" finansowe ze środków Urzędy Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego skierowane jest dla dzieci w wieku 0-7 r. ż.
 
Zadanie "Wsparcie dzieci zagrożonych niepełnosprawnościa w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania" finansowe ze środków Starostwa Powiatowego w Iławie jest dla dzieci w wieku 0-3 r. ż.
 
Zadanie "Wspieranie Aktywności Osób Niepełnosprawnych" finansowe ze środków Gminy Miejskiej Iława, skierowane jest dla dzieci w wieku 0-3 r.ż.
Rozlicz PIT z PITax.pl