Stowarzyszenie Stowarzyszenie

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeinem Umysłowym Koło w Iławie jest organizacją pożytku publicznego.

PSOUU w Iławie prowadzi formy wsparcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych:

- Warsztat Terapii Zajęciowej,

- Zespół Rehabilitacyjno-Terapeutyczny,

- Centrum Wspierania Aktywności Osób Niepełnosprawnych.

Zapraszamy do odwiedzenia poszczególnych podstron, na których znajdują się  informacje dotyczące wyżej wymienionych placówek.

Rozlicz PIT z PITax.pl