Wspierają nas Wspierają nas

Wszystkim instytucjom oraz osobom indywidualnym za wszelką pomoc finansową oraz rzeczową serdecznie dziękujemy.

 • 2016 rok

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Starostwo Powiatowe w Iławie

Gmina Miejska Iława

Gmina Wiejska Iława

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

TVP - w ramach akcji charytatywnej Reklama Dzieciom

    

  

 • 2015 rok

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Starostwo Powiatowe w Iławie

Gmina Miejska Iława

Gmina Wiejska Iława

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

    

  

 • 2014 rok

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Starostwo Powiatowe w Iławie

Gmina Miejska Iława

Gmina Wiejska Iława

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

    

  

 • 2013 rok

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Starostwo Powiatowe w Iławie

Gmina Miejska Iława

Gmina Wiejska Iława

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 • 2012 rok

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach dotacji z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Starostwo Powiatowe w Iławie

Gmina Miejska Iława

Gmina Wiejska Iława

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Prywatni darczyńcy

Wpłaty osób indywidualnych m.in. w ramach 1%

 • 2011 rok:

Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach dotacji z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Starostwo Powiatowe w Iławie

Gmina Miejska Iława

Gmina Wiejska Iława

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Prywatni darczyńcy

Fundacja PZU

Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego: Departamentu Zdrowia oraz Regionalengo Ośrodka Polityki Społecznej

Wpłaty osób indywidualnych m.in. w ramach 1%

 • 2010 rok:

Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach dotacji z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Starostwo Powiatowe w Iławie

Gmina Miejska Iława

Gmina Wiejska Iława

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Fundacja BZ WBK

Prywatni darczyńcy

Wpłaty osób indywidualnych m.in. w ramach 1%

 • 2009 rok:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Starostwo Powiatowe w Iławie

Fundacja BZWBK

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Gmina Miejska w Iławie

Gmina Wiejska w Iławie

Telewizja Polska S.A.

Prywatni darczyńcy

Wpłaty osób indywidualnych w ramach 1%

 

 • 2008 rok:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Starostwo Powiatowe w Iławie

Gmina Miejska w Iławie

Gmina Wiejska w Iławie

Telewizja Polsat

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Prywatni darczyńcy  w ramach 1%

 

 • 2007 rok:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Gmina Miejska w Iławie

Gmina Wiejska w Iławie

Telewizja Polska S.A.

Prywatni darczyńcy  w ramach 1%

 

 • 2006 rok:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Prywatni darczyńcy  w ramach 1%

Rozlicz PIT z PITax.pl