Zarząd Zarząd

Władze Koła PSOUU w Iławie:

Krzysztof Czupryński - Przewodniczący

Marian Wilkowski - V-ce Przewodniczący

Stanisława Łotoczuk - skarbnik

Mirosława Lewandowska - sekretarz

Katarzyna Gorzka - członek

Barbara Renkel - członek

Rozlicz PIT z PITax.pl