Warsztat Terapii Zajęciowej Warsztat Terapii Zajęciowej

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w WTZ zapraszamy do naszej siedziby:

Iława, ul. 1-go Maja 5 A

tel./fax  (089) 649 79 49

poniedziałek - piątek, godz. 7.00 - 15.00

 

Kto może być uczestnikiem WTZ?

Uczestnikiem Warsztatu może być każda pełnoletnia osoba niepełnosprawna, która wyraża chęć korzystania  z  dostępnych w WTZ  form rehabilitacji oraz spełnia wymagania formalne, czyli:

  • posiada w orzeczeniu o niepełnosprawności stopień umiarkowany lub znaczny oraz wskazanie dotyczące udziału w terapii zajęciowej.

 

Na czym polegają zajęcia?

Zajęcia polegają na uczestniczeniu w różnorodnych formach terapii pracą, które realizowane są  w pracowniach: multimedialnej, stolarskiej i umiejętności praktycznych, krawiecko-hafciarskiej, rękodzieła, ceramicznej, plastyczno-witrażowej oraz gospodarstwa domowego.

Podczas zajęć uczestnicy doskonalą umiejętności zawodowe, rozwijają zainteresowania i podstawowe zdolności niezbędnie do samodzielnego funkcjonowania w życiu.

Uczestnictwo w WTZ jest nieodpłatne.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku  do piątku w godzinach 8.00 - 15.00.

Formami wspomagającymi są zajęcia w pracowni działalności kulturalnej i psychoedukacji, aktywności życiowej, kinezyterapia oraz działalność pozawarsztatowa, której celem jest integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskowym społecznym. Uczestnicy WTZ biorą też czynny udział w różnych formach prezentacji swoich sprawności i umiejętności. Zdobywają nagrody, medale i dyplomy podczas imprez sportowych i artystycznych, również o randze międzynarodowej.

 

Jakie są korzyści z uczestnictwa w WTZ?

WTZ przygotowuje osobę niepełnosprawną do życia w środowisku społecznym i podjęcia pracy, a zatem daje perspektywę życiową, satysfakcję otwiera na kontakty z innymi ludźmi, daje szansę na usamodzielnienie, rozwijanie zdolności. Poprzez rozwijanie umiejętności zawodowych stwarza możliwość podjęcia zatrudnienia - w warunkach pracy chronionej, na przystosowanym stanowisku pracy lub otwartym rynku pracy (w formie zatrudnienia wspomaganego).

Prowadzona rehabilitacja społeczna i zawodowa przyczynia się do polepszenia jakości życia osób niepełnosprawnych, zwiększa ich niezależność, zmienia wizerunek – z osób wymagających ciągłej opieki i pomocy na osoby potrzebujące wsparcia tylko w sytuacjach koniecznych.

Rozlicz PIT z PITax.pl