Kadra Kadra

Marian Wilkowski - kierownik WTZ

KADRA MERYTORYCZNA:

Magdalena Grela - specjalista ds. rewalidacji

Magdalena Wróblewska - psycholog, specjalista ds. rehabilitacji zawodowej

Anna Caban - instruktor pracowni plastyki i witrażu

Jolanta Skibińska - instruktor pracowni krawiecko-hafciarskiej

Grażyna Szarmach - instruktor pracowni rękodzieła

Iwona Brejdakowska - instruktor pracowni ceramiki i decoupage

Mirosława Lewandowska - instruktor pracowni gospodarstwa domowego

Alicja Mianecka - instruktor pracowni terapeutycznej

Aleksandra Rytlewska - instruktor pracowni aktywności życiowej

Renata Łąkowska - instruktor pracowni kulinarnej

Jarosław Szramka - instruktor pracowni multimedialnej

Dariusz Weider - instruktor pracowni praktyczno-technicznej

Piotr Guzowski - instruktor pracowni umiejętności praktycznych

Wanda Maliszewska - pielęgniarka/ instruktor pracowni terapeutycznej

Justyna Olszewska - fizjoterapeuta

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI

Joanna Tomaszewska - specjalista do spraw kadr i płac

Marta Jagielska - księgowa

PERSONEL POMOCNICZY

Michał Trzebiatowski - kierowca, dozorca

Rozlicz PIT z PITax.pl