O nas O nas

W 1992 roku powstało w Iławie Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej, którego przewodniczącym był pan Adam Margalski. Z inicjatywy ówczesnego dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie pani Ireny Kuleszy oraz burmistrza miasta pana Adama Żylińskiego Stowarzyszenie to zwróciło się do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z projektem utworzenia w Iławie Warsztatu Terapii Zajęciowej. Przygotowany i złożony wniosek spotkał się z pozytywną oceną PFRON-u i w 1993 r. powstał Warsztat Terapii Zajęciowej w Iławie. Prowadzony był przez założycielskie Stowarzyszenie do 1996 r. Kierownikiem WTZ została wówczas pani Grażyna Mądra.

 

W 1996 r. nadzór merytoryczny nad Warsztatem Terapii Zajęciowej w Iławie objęło iławskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, którego przewodniczącym był pan Krzysztof Czupryński (i do chwili obecnej pełni tę funkcję). W 2001 roku kierownikiem Warsztatu został pan Lech Żendarski i sprawował swoją funkcję do 2007 roku - podobnie jak jego poprzedniczka przeszedł na zasłużoną emeryturę. Obecnie warsztatem kieruje pan Marian Wilkowski.

 

Na zajęcia terapeutyczne do WTZ uczęszcza 58 uczestników, wśród których są osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

 

Celem warsztatu jest profesjonalne wspomaganie osób niepełnosprawnych w zakresie rozwoju poznawczego, społecznego,  ruchowego, w procesie kompleksowej rehabilitacji sprzyjającej przystosowaniu do maksymalnie samodzielnego życia.

Rozlicz PIT z PITax.pl