Podtrzymywanie wiadomości i umiejętności szkolnych Podtrzymywanie wiadomości i umiejętności szkolnych

Zajęcia prowadzone indywidualnie albo w grupach dwuosobowych mają na celu przypominanie i utrwalanie wiadomości i umiejętności zdobytych w czasie edukacji szkolnej z głównym naciskiem na liczenie, pisanie i czytanie, dostarczanie nowych informacji na wybrane tematy, rozwijanie zainteresowań i zdolności w zakresie indywidualnych możliwości.

Tematyka zajęć obejmuje m.in.:

a) podtrzymywanie umiejętności liczenia (dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, 20, 100, 1000 w pamięci, na liczmanach, sposobem pisemnym; utrwalanie tabliczki mnożenia, mnożenie i dzielenie licz wielocyfrowych sposobem pisemnym; rozwiązywanie zadań tekstowych, grafów, łamigłówek, krzyżówek)

b) ćwiczenia w pisaniu

c) ćwiczenia w czytaniu

d) ćwiczenia w mówieniu

e) ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające technikę pisania i rysowania

f) dyktanda graficzne

h) ćwiczenia rozwijające myślenie

i) poznawanie topografii miasta tj. nazwy ulic, urzędy, instytucje, poradnie itp.

k) elementy treningu ekonomicznego tj. rozpoznawanie nominałów pieniężnych, liczenie pieniędzy, rodzaje sklepów i ich asortyment, czytanie i porównywanie cen.

Rozlicz PIT z PITax.pl