Pracownia gospodarstwa domowego/ Kulinarna Pracownia gospodarstwa domowego/ Kulinarna

Ta forma terapii realizowana jest w dwóch pracowniach:

 - gospodarstwo domowe I - ma na celu doskonalenie umiejętności kulinarnych z naciskiem na zdobtywanie umięjętności niezbędnych do podjęcia pracy zarobkowej.

W pracowni realizowane są praktyki zawodowe wewnętrzne, których celem jest  kształtowanie cech pracowniczych i umiejętności samodzielnego wykonywania czynności zawodowych oraz zdobycie podstawowej wiedzy w zakresie funkcjonowania w środowisku pracowniczym. Praktyki odbywają się dwa razy w tygodniu w wymiarze 8 godzin. Zakres praktyk zawodowych wewnetrznych opracowuje istruktor. Program najczęście obejmuje: przygotowywanie dań obiadowych odpłatnych, przygotowywanie ciast i surówek na imprezy integracyjne warsztatowe i pozawarsztatowe, obsługę gości podczas imprez okolicznościowych, obsługę grilla, wydawanie posiłków (porcjowanie), realizację zamówień na dania garmażeryjne i ciasta, przyrządzanie dań złożonych (zupy, drugie dania, ciasta, przekąski, przetwory itp.)

- gospodarstwo domowe II - zajmuje się przede wszystkim kształceniem podstawowych umiejętności niezbędnych do poszerzania zakresu samoobsługi i samodzielności w życiu codziennym.

Celem nadrzędnym zarówno jednej, jak i drugiej pracowni jest poprawianie samowystarczalności i ogólnej zaradności życiowej uczestników poprzez naukę, utrwalanie i doskonalenie różnych umiejętności tj.:

  • wykonywanie czynności pomocniczych (obieranie, krojenie, smarowanie, itp)
  • przygotowywanie prostych posiłków (np. kanapki)
  • korzystanie z przepisów kulinarnych
  • dokonywanie zakupów
  • wykonywanie prac porządkowych (zmywanie naczyń, dbanie o czystość sprzętu gospodarstwa domowego, utrzymywanie czystości zarówno w pracowni jak i na stołówce i w toalecie, drobne przepierki - fartuchy, ścierki, itp)
  • posługiwanie się różnymi urządzeniami gospodarstwa domowego (kuchnia gazowa i elektryczna, zmywarka do naczyń, tostery, gofrownice, frytkownice, miksery, pralka automatyczna), na miarę indywidualnych możliwości każdego z nich.

.Bardzo istotne jest wykształcenie nawyku zachowania bezpieczeństwa podczas posługiwania się narzędziami ostrymi, używania sprzętu mechanicznego i w czasie gotowania, smażenia itp. oraz higieny przygotowywania posiłków.

Rozlicz PIT z PITax.pl