Pracownia multimedialna Pracownia multimedialna

Celem zajęć jest opanowanie przez uczestników umiejętności teoretycznych i praktycznych w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę w wybranych programach komputerowych. Uczestnicy zajęć wykonują zadania o różnej tematyce i różnym stopniu trudności, w zależności od indywidualnych możliwości i stopnia zainteresowania.

Mniej sprawni uczestnicy uczą się obsługiwać programy edukacyjne z zakresu matematyki, ortografii, geografii oraz programy wspomagające pisanie. Poznają zasady różnych gier komputerowych, których celem jest rozwijanie refleksu, ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej i ćwiczenie logicznego myślenia.

Najsprawniejsi uczestnicy doskonalą umiejętność samodzielnej pracy w wybranych programach, wykonując zlecone zadania, jak np.: zakładanie plików, dopisywanie treści, układanie na stronie, formatowanie, pisanie i przepisywanie tekstów itp.

Znaczną część zajęć zajmują ćwiczenia związane z wykorzystaniem Internetu tj.; obsługa poczty elektronicznej, redagowanie wiadomości i listów, wyszukiwanie informacji na zadany temat, korzystanie z programów On-Line - samodzielne ściąganie różnych danych celem praktycznego wykorzystania np. do wykonania dyplomów, laurek, zaproszeń, kart okolicznościowych, itp.

W pracowni działa grupa redakcyjna, która zajmuje się redagowaniem gazetki warsztatowej "Sami o sobie". W gazetce zamieszczane są informacje na temat konkursów artystycznych, zawodów sportowych i innych imprez, w których brali udział uczestnicy naszego warsztatu, wiadomości o istotnych dla WTZ wydarzeniach oraz rozrywka w formie dwocipów, zagadek, rebusów itp.

W czasie zajęć w pracowni realizuje się wiele zadań praktycznych zaspokajających potrzeby administracyjne warsztatu, Koła PSOUU, poszczególnych pracowni, a także uczestników, np.:

 • przepisywanie i drukowanie bieżących pism (ogłoszenia, informacje, pisma do sponsorów, sprawozdania, protokoły, podziękowania, opisy do kronik, plany zajęć, itp.)
 • wykonywanie kart okolicznościowych  i zaproszeń na różne uroczystości organizowane przez WTZ, Koło PSOUU oraz  inne organizacje
 • wykonywanie dyplomów, podziękowań, ulotek informacyjnych, kalendarzy
 • aktualizowanie informacji na stronie internetowej iławskiego Koła PSOUU
 • sprawdzanie i wysyłanie poczty e-mailowej
 • wyszukiwanie i ściąganie druków i innych informacji z sieci internetowej dla potrzeb WTZ
 • wykonywanie etykiet na prace wykonane w poszczególnych pracowniach, etykiet informacyjnych, itp
 • adresowanie kopert
 • kserowanie, skanowanie i laminowanie dokumentów
 • przegrywanie płyt CD
 • wgrywanie oprogramowania do odtwarzaczy MP3, plików muzycznych, graficznych, video

W pracowni odbywają się także praktyki zawodowe wewnętrzne przygotowujące do pracy na stanowisku pomoc administracyjno - biurowa.

Pracownia multimedialna prowadzi również "kółko fotograficzne", które zajmuje się:

 • wykonywaniem zdjęć na wszelkich spotkaniach, imprezach i uroczystościach oraz robieniem indywidualnych fotografii uczestnikom,
 • kopiowaniem zdjęć z aparatu do albumu na dysk twardy i opisywaniem ich,
 • selekcjonowaniem fotografii w celu umieszczenia w kronice warsztatowej, bądź wybranych przez uczestników na potrzeby indywidualne,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłanie wybranych zdjęć do profesjonalnego zakładu fotograficznego celem ich wywołania,
 • udział w konkursach fotograficznych.
Rozlicz PIT z PITax.pl