Pracownia praktyczno-techniczna i umiejętności praktycznych Pracownia praktyczno-techniczna i umiejętności praktycznych

Działania podejmowane w tej pracowni skierowane są głównie na nauczenie uczestników wykonywania czynności praktycznych związanych z obróbką drewna (np: czyszczenie, szlifowanie, malowanie, lakierowanie, okleinowanie, montaż mebli) i rozwijanie ich zdolności manualnych oraz wykonywanie różnych prac gospodarczych i tzw. prac użytecznych - remontowo - naprawczych (obsługa kosiarki - koszenie trawników, przycinanie krzewów, pielenie, zamiatanie, odśnieżanie, malowanie ścian i tapetowanie, naprawa lub wymiana zamków w drzwiach i szafkach, malowanie płotów i bram, naprawa uszkodzeń w meblach, odnawianie futryn i framug okiennych, itp.). Uczyestnicy zapoznają się z przepisami bezpieczeństwa podczas posługiwania się narzędziami i urządzeniami mechanicznymi, uczą się samodzielnej organizacji stanowiska pracy oraz utrzymywania porządku na stanowisku pracy.

W ramach zajęć pracowni stolarskiej i umiejętności praktycznych uczestnicy biorą udział w różnego rodzaju pracach pomocniczych, naprawczych i porządkowych na terenie warsztatu oraz poza nim.

W ramach pracowni prowadzone są praktyki wewnętrzne przygotowujące wybranych uczestników do podjęcia pracy na stanowisku: pomocnik stolarza, pracownik gospodarczy.

Rozlicz PIT z PITax.pl