Pracownia rękodzieła Pracownia rękodzieła

Nadrzędnym celem realizowanym w ramach naszej pracowni jest przygotowanie uczestników do jak najbardziej samodzielnego, świadomego i aktywnego życia w mikro i makro społeczeństwie. Co za tym idzie, pomoc w zdobywaniu tych umiejętności i ukształtowaniu takich postaw, które są niezbędne do życia autonomicznego i przejawiania zachowań prospołecznych.

Każdy podopieczny uczęszczający do naszej pracowni ma możliwość wybrania sobie techniki pracy, która mu najbardziej odpowiada i jest w zakresie jego możliwości.

W tej pracowni uczestnicy rozwijają swoje zdolności w zakresie szeroko rozumianej arteterapii i ergoterapii. Różnorodność proponowanych form terapii nie pozwala poddać się nudzie. Uczestnicy wykorzystują proste techniki jak rysunek, malarstwo quilling, orgiami, prace ręczne na szydełku, wycinanka, zdobnictwo, odlewanie świec itd.

Do realizacji naszych zadań stosujemy takie materiały jak papier, tekturę, sznurek, drewno, korek, gips, drut, ceramika, masy plastyczne itp. Używamy gotowe materiały w postaci (aplikacji, koralików patyczków, słomy, muszelek, bursztynu, ziarna, wełny, sznurka itd.).

Największym cieszącym się atutem naszej pracowni są: ręcznie wykonywane przez uczestników kartki okolicznościowe (bożonarodzeniowe, wielkanocne, urodzinowe, imieninowe, z okazji jubileuszu, ślubne, narodzinowe, na dzień dziadka, babci, z okazji dnia zakochanych, itd.), zaproszenia, podziękowania, zawiadomienia itp.

 

Poza tym wykonujemy stroiki, obrazki, kwiaty z papieru, ozdoby choinkowe, ozdoby wielkanocne, wyroby okazjonalne ( kartoniki dekoracyjne na prezenty, kotyliony, itp.), zabawki, itd.

Nasza pracownia ma charakter poznawania i doskonalenia różnych form i technik prac technicznych przede wszystkim z wykorzystaniem papieru. Rozwija zdolności planowania i projektowania zadań technicznych. Zadaniem naszej pracowni jest wyuczenie u uczestnika stosunku do pracy, a także nowych potrzebnych umiejętności do przyszłego życia, oraz pokonywania zaistniałych przeszkód i problemów życia codziennego.

Prace wykonane przez naszych podopiecznych można podzielić na użytkowe i ozdobne.

Poprzez wykonywanie ćwiczeń podopieczni uczą się dokładności, cierpliwości, odpowiedzialności, oszczędnego korzystania z materiału plastycznego, koncentracji uwagi, wyceny gotowych produktów.

Przygotowane prace wystawiamy i sprzedajemy bezpośrednio w pracowni bądź na organizowanych kiermaszach, które cyklicznie odbywają się w okresie Świąt Bożonarodzeniowych i Wielkanocnych. Wystawianie prac na kiermaszach przynosi dużą satysfakcję uczestnikom i bardzo mocno motywuje ich do dalszej pracy. Kontakt ze sztuką staje się doskonałą szansą do zapobiegania izolacji społecznej. Organizowanie różnego rodzaju wystaw, aukcji pozwala wierzyć uczestnikom zajęć, że ich praca jest dostrzegana przez innych.

Cele NAUCZANIA:

- pobudzanie naturalnych zainteresowań własną ekspresją twórczą
- rozbudzanie zainteresowań plastycznych i wyzwalanie pozytywnych      

  motywacji w odniesieniu do sztuki
- rozbudzanie dyspozycji poznawczych, emocjonalnych i wyobrażeniowych
- rozwijanie zdolności celowego i twórczego odbioru i przeżywania zjawisk 

  wizualnych najbliższego otoczenia, środowiska przyrodniczego i 

  społecznego
- rozwijanie zdolności odczuwania i przeżywania treści wytworów 

  plastycznych
- dostarczenie podstawowych wiadomości i pojęć z zakresu sztuk 

  plastycznych
- kształtowanie kultury współżycia
- planowanie i organizowanie pracy własnej oraz współdziałania w grupie
- celowe dobieranie i ekonomiczne wykorzystanie środków materiałowych

- korzystanie z umiejętności wyrażania zjawisk przeżyć, doświadczeń

  poprzez zróżnicowane środki form plastycznych,

- kształtowanie umiejętności oceny różnic, podobieństw w zakresie barw, 

  kształtów, wielkości,

- uprawnienie funkcji poznawczych, podnoszenie poziomu sprawności

  manualnych, koordynacji wzrokowo-ruchowej,

- nauka posługiwania się nożyczkami, klejenie, malowanie.

- nauka i opanowanie podstawowych technik plastycznych,

- wdrażanie do przestrzegania podstawowych zasad estetyki życia

  codziennego, dążenie do nabycia i utrwalenia potrzeby kontaktu ze

  sztuką,

- rozwijanie umiejętności manualnych

Rozlicz PIT z PITax.pl