Pracownia terapeutyczna Pracownia terapeutyczna

To grupa uczestników, którzy wymagają szczególnego treningu w zakresie podstawowej zaradności w życiu codziennym i umiejętności wykonywania czynności samoobsługowych, z uwagi na niski zakres kompetencji w tym zakresie. Proponowane formy terapii ukierunkowane więc były głównie, na rehabilitację społeczną oraz realizację zadań zawartych w indywidualnych programach rehabilitacji z zakresu zwiększania aktywności i samodzielności życiowej.

Głównym zadaniem i zarazem celem jest tzw. trening czynności życia codziennego, który obejmuje:

1. Wyrabianie nawyków higienicznych i czynności z zakresu samoobsługi np

 • mycie zębów, mycie i osuszanie rąk i twarzy, czesanie i układanie włosów, pielęgnacja skóry i ochrona skóry przez mrozem
 • samodzielne ubieranie się: zapinanie guzików, zamków, zatrzasków, rzepów, ćwiczenia w zakładaniu poszczególnych części garderoby, wiązanie sznurowadeł, dobór odzieży stosowanie do pogody i pory roku
 • kultura spożywania posiłków: posługiwanie się sztućcami, używanie chusteczek itp.
 • nauka i ćwiczenie umiejętności przygotowywania kawy i herbaty
 • nauka wykonywania i wykonywanie prostych prac porządkowych np.: sprzątanie miejsca pracy, układanie przedmiotów na półkach i w szafkach, wycieranie kurzu, dozowanie środków czystości (płyny, pasty), podlewanie i pielęgnacja kwiatów doniczkowych

2. Zajęcia wpływające na rozwój społeczny i samoświadomość tj.:

 • dostarczanie informacji na własny temat (wiek, płeć, miejsce zamieszkania, dokładny adres, rodzina...)
 • ćwiczenia w orientacji własnego ciała i ćwiczenia manipulacyjne
 • nauka podpisywania sie (graficzna prezentacja)
 • wyjaśnianie znaczenia preferowanych społecznie norm, np.: konieczności używania zwrotów grzecznościowych
 • zachęcanie do nawiązywania kontaktów koleżeńskich i przyjaźni
 • omawianie sposobów radzenia sobie w sytuacjachtrudnych np. zagubienie się w mieście, rozmowa z nieznajomym
 • nauka werbalizowania podstawowych potrzeb i sposobów ich realizacji
 • kształcenie umiejętności dokonywania prostych zakupów: ćwiczenia w używaniu pieniędzy jako środka płatniczego.

3. Zdobywanie wiadomości o najbliższym otoczeniu:

 • kształcenie orientacji w najbliższym otoczeniu (spacery), rodzaje sklepów, punkty usługowe, urzędy, poradnie itp.
 • ćwiczenie zachowania się przy przechodzeniu przez jezdnię
 • ćwiczenie rozpoznawania stron: prawo-lewo, góra-dół, tył-przód
 • zdobywanie umiejętności orientowania się w czasie: pory roku, pora dnia, dni tygodnia itp.
 • nauka prawidłowego korzystania z zegara

Z uczestnikami uczęszczającymi do pracowni aktywności życiowej w ramach zajęć uzupełniających prowadzone są również ćwiczenia funkcji poznawczych: ćwiczenia manipulacyjne, układanki edukacyjne, puzzle, gry strategiczne, gry tematyczne, gry planszowe.

Prócz tego, w pracowni aktywności uczestnicy samodzielnie lub z pomocą instruktora wykonują biżuterię (korale, bransoletki, kolczyki) i inne ozdoby

Rozlicz PIT z PITax.pl