Pracownia umiejętności społecznych Pracownia umiejętności społecznych

W ramach pracowni działały: grupa wokalna i teatralna oraz 2 grupy choreoterapii. Prowadzono również trening umiejętności społecznych i zajęcia psychoedukacyjne w ramach działalności psychologicznej.

Zajęcia w poszczególnych grupach przebiegały z założeniami programowymi.

Grupa wokalna i teatralna - utrwalanie, doskonalenie i nauka nowego repertuaru - piosenki popularne, kolędy i pastorałki, pieśni żołnierskie (np.: "Dzień jeden w roku", "Zimny drań", "Wigilia") oraz ćwiczenia rytmiczne i intonacyjne, a także nauka i utrwalanie tekstów do nowych przedstawień. Zespół wokalny i soliści oraz grupa teatralna prezentowali się podczas:

 • Dni Otwartych WTZ Iława
 • X Koncertu Radości i Nadziei w Nidzicy
 • przeglądu teatralnego - "Poza kurtyną - Warsztatowa Jesień Artystyczna 2008"
 • imprezy "ŚWIAT NIKIFORÓW" w Suszu
 • imprezy integracyjnej "Bawmy się razem" organizowanej przez MOPS Iława
 • przeglądu teatralnego w Ostródzie
 • IX Powiatowego Konkursu Wokalnego Osób Niepełnosprawnych w Iławie.

Choreoterapia: zajęcia I grupy obejmowały naukę tańców ludowych - podstawiwe kartki: polki, kujawiaka, kaszuba i naukę tańców nowoczesnych; zajęcia II grupy opierały się na zabawach słowno - ruchowych mających na celu integrację grupy oraz na zabawach tanecznych z chustą (KLANZA); uczestnicy pracowali również nad układami tanecznymi: do walca angielskiego, czeskiej polki i do muzyki disco oraz nad opanowaniem kroków podstawowych niektórych tańców ludowych (polka, krakowiak, lublin, kujawiak, kaszub).

Pozostałe zajęcia z uczestnika grupy podstawowej i zajęć uzupełniających obejmowały takie formy pracy, jak:

 • ćwiczenia funkcji poznawczych: układanki edukacyjne, gry strategiczne, ćwiczenia manipulacyjne
 • biblioterapia: czytanie opowiadań, poradników, oglądanie albumów, omawianie tekstów
 • muzykoterapia bierna: słuchanie muzyki relaksacyjnej (ćwiczenia oddechowe i rozluźniające) i aktywizującej (gracka muzyka ludowa, muzyka popularna)
 • muzykoterapia czynna: zabawy muzyczno-ruchowe, zabawy słowno - ruchowe, zabawy z chustą, śpiewanie popularnych piosenek przy akompaniamencie
 • filmoterapia: oglądanie filmów tematycznych
 • rozwijanie zdolności werbalnych - ćwiczenia w sprawym komunikowania się z otoczeniem, ćwiczenia poprawnego, ładnego wypowiadania się.
Rozlicz PIT z PITax.pl